Zasedání zastupitelstva obce Znětínek dne 28.12.2016 (zveřejněno dne 21.12.2016)Zasedání zastupitelstva obce Znětínek dne 23.11.2016 (zveřejněno dne 16.11.2016)Zasedání zastupitelstva obce Znětínek dne 5.10.2016 (zveřejněno dne 28.9.2016)Veřejná vyhláška 1/2016 (zveřejněno dne 26.9.2016)Dražební vyhláška (zveřejněno dne 23.9.2016)Veřejná vyhláška (zveřejněno dne 23.9.2016)Záměr na výměnu pozemku (zveřejněno dne 14.9.2016)Zasedání zastupitelstva obce Znětínek dne 21.9.2016 (zveřejněno dne 14.9.2016)Zasedání zastupitelstva obce Znětínek dne 31.8.2016 (zveřejněno dne 24.8.2016)Zasedání zastupitelstva obce Znětínek dne 3.8.2016 (zveřejněno dne 26.7.2016)Veřejná vyhláška oznámení o vydání změny č.2 územního plánu Znětínek (zveřejněno dne 21.7.2016)Zasedání zastupitelstva obce Znětínek dne 20.7.2016 (zveřejněno dne 13.7.2016)Záměr na výměnu pozemku (zveřejněno dne 22.6.2016)Zasedání zastupitelstva obce Znětínek, dne 29.6.2016 (zveřejněno dne 22.6.2016)Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu změny č. 2 územního plánu Znětínek a vystavení návrhu změny č. 2 ÚP Znětínek k veřejnému nahlédnutí (zveřejněno dne 15.4.2016)

 

Oznámení o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016 (zveřejněno dne 11.4.2016)

 

Konečný závěrečný účet za rok 2015 (zveřejněno dne 9.3.2016)

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Znětínek za rok 2015 (zveřejněno dne 9.3.2016)

 

Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (zveřejněno dne 22.1.2016)

 

Dopis od Krajského úřadu Kraje Vysočina ke zveřejnění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje  (zveřejněno dne 22.1.2016)

 

Veřejná vyhláška – oznámení o vystavení návrhu Změny č. 2 územního plánu Znětínek k veřejnému nahlédnutí (zveřejněno dne 8.12.2015)

 

Veřejná vyhláška – oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy (zveřejněno dne 27.11.2015)

 

Návrh rozpočtu na rok 2016  (zveřejněno dne 25.11.2015)

 

Veřejná vyhláška – informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (zveřejněno dne 2.11.2015)

 

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Znětínek (zveřejněno dne 7.8.2015)

 

Záměr pronájem (zveřejněno dne 19.2.2015)

Záměr výměna (zveřejněno dne 19.2.2015)

 

Závěrečný účet za rok 2014 (zveřejněno dne 19.2.2015)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Znětínek za rok 2014 (zveřejněno dne 19.2.2015)

 

Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Znětínek v uplynulém období (zveřejněno dne 18.11.2014)

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNĚTÍNEK V UPLYNULÉM OBDOBÍ (zveřejněno dne 18.11.2014)

 

Závěrečný účet za rok 2013 (zveřejněno dne 7.4.2014)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Znětínek za rok 2013 (zveřejněno dne 7.4.2014)

 

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (zveřejněno dne 27.1.2014)

 

Závěrečný účet za rok 2012 (zveřejněno dne 6.6.2013)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Znětínek za rok 2012 (zveřejněno dne 6.6.2013)

 

Závěrečný účet za rok 2011 (zveřejněno dne 6.4.2012)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Znětínek za rok 2011 (zveřejněno dne 6.4.2012)

 

Závěrečný účet za rok 2010 (zveřejněno dne 15.3.2011)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Znětínek za rok 2010 (zveřejněno dne 15.3.2011)

 

Oznámení o vydání Změny č.1 územního plánu Znětínek (zveřejněno dne 21.6.2010)

Počet volebních okrsků (zveřejněno dne 29.3.2010)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Znětínek (zveřejněno dne 24.3.2010)

Stav majetku k 31.12.2009 (zveřejněno dne 11.03.2010)

Dotace 2009 (zveřejněno dne 11.03.2010)

Konečný závěrečný účet pro rok 2009 (zveřejněno dne 11.03.2010)

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.1 územního plánu Znětínek (zveřejněno dne 5.10.2009)